Voor een prettige ervaring


ij zijn niet zo van de regeltjes, maar we hanteren graag het volgende uitgangspunt. Dit evenement organiseren we vanuit de liefhebbersgedachte voor het rijden met klassieke wagens met respect voor de locale omgeving en elkaar. Rijden mag voor degenen die dat willen (en kunnen), en waar dat kan en mag, best sportief zijn of zelfs op het scherp van de snede. Maar het mag nooit leiden tot overlast voor of irritatie bij andere deelnemers, weggebruikers of bewoners. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (rij)gedrag en voertuig. Het is geen wedstrijd, de rally draagt het karakter van ontspanning binnen de geldende wettelijke verkeersregels.

 

In het kort


  • De minimumleeftijd voor alle deelnemers is 18 jaar.
  • Deelname uitsluitend per equipe van twee personen.
  • De auto’s dienen 25 jaar of ouder te zijn.
  • Inschrijven kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement.
  • Men is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (rij)gedrag en voertuig.
  • Deze tour rally bevat geen wedstrijdelementen.
  • Deelname is geheel voor eigen risico.

Algemeen reglement Classic Tour Rally


Aard van de rally

De Classic Tour Rally kent geen wedstrijdelement en is puur gericht op ontspanning en gezelligheid. De rally vindt plaats binnen de wettelijke kaders zonder dat daarbij de ter plaatse geldende openbare en verkeersregels worden overtreden.

Deelnemers

Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en in bezit van een geldig rijbewijs.

Toe te laten auto’s

Deelname staat open voor personenwagens van 25 jaar en ouder. Auto’s dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, welke gesteld worden in het land van registratie voor gebruik op de openbare weg, zoals een geldige APK, veiligheidskeuring en verzekering.

Inschrijving

Inschrijven voor de Classic Tour Rally kan alleen op basis van een equipe (chauffeur en bijrijder) van 2 personen. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement. Indien een deelnemende equipe zijn inschrijving uiterlijk één maand voor de evenementsdatum annuleert, wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald, daarna vindt geen restitutie plaats. Wel kan het deelnemende equipe twee nieuwe deelnemers in zijn plaats opgeven.

Deelname en Aansprakelijkheid

Deelname aan de Classic Tour Rally is voor eigen risico.

Classic Tour Rally wijst elke aansprakelijkheid af in geval van enig ongeval dat veroorzaakt is, gedurende het evenement, door /of aan deelnemer(s) en door/of aan deelnemende auto’s. De Classic Tour Rally wijst tevens iedere aansprakelijkheid af voor het niet nakomen van de wet en regelgeving zoals deze geldt in de betreffende landen waar het evenement plaats vindt door /of ten opzichte van deelnemers en door /of ten opzichte van deelnemende auto’s. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor enig ongeval waarin zij betrokken zijn en het niet nakomen van de wet en regelgeving in het betreffende land.

Tevens wijst Classic Tour Rally elke aansprakelijkheid af voor diefstal, verlies , schade of ongeval van welke aard dan ook gedurende het evenement, zowel binnen als buiten het hotel.

Verkeersregels

Gedurende het hele evenement dienen de equipes zich te houden aan de geldende verkeersregels ter plaatse. Verder zijn equipes verplicht binnen de bebouwde kom uiterst behoedzaam en waardig te rijden, zodat bewoners geen aanstoot hoeven te nemen aan de voorbijrijdende equipes.

Routeboek

Voorafgaand aan elke toertocht krijgen de equipes een route uitgereikt, via GPS of routeboek.